ideal Site Yönetimi

Profesyonel Site yönetimin hizmet adımları
Sitenizi daha profesyonel yönetmek için bilgilerinizi bırakın, sizi hemen arayalım!

ideal Site Yöneticisi

Tek bir apartman veya daha geniş bloklarla oluşturulan sitelerin her zaman bir site yöneticisine ihtiyacı vardır. Günlük yapılacak işlerin yanı sıra haftalık, aylık veya yıllık yapılacak tüm işlerin yapılabilmesi, boya, bakım, çevre düzenlemesi ve tamirat gibi sitelerin fiziksel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi başlı başına bir sorumluluk gerektirir. Site yönetiminin oluşturulmasıyla işe koyulan site yöneticisi bir önceki yönetimden bütçeyi devralıp, bulunan eksiklikleri tespit etmelidir. Sitedeki binaların girişteki uygun yerlerine duyuru panosu yapmalı ve site ile ilgili her türlü duyuruyu buradan yapmalıdır. Gelişen teknolojiyi kullanarak toplu SMS, site veya apartman adına kurulacak Sosyal Medya ağlarını kullanarak ( WhatsApp ) anında iletişim kurarak sorunlara en ideal zamanda çözüm bulmak. Site yöneticisinin kat maliklerinin huzuru için belirli bir vizyonu olmalıdır.


ideal Site yöneticisinin başlıca faaliyetleriProfesyonel Site yönetimin hizmet adımları aşağıdaki gibi olmalıdır

  • Sitenin sakinlerini bilgilendirmek, ve el kitabını dağıtmak
  • Siteye ait bir websitesinin kurulması yönetimin şeffaflığın sağlanması
  • Site yönetim planını topluca değerlendirmek ve uygulamak
  • Site projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ etmek
  • Yıllık olağan ve olağanüstü toplantılar düzenlemek
  • Site sakinlerinin memnuniyet araştırmasını yapmak ve değerlendirmek
  • Siteyle ilgili resmi evrakların kabulü, yazışmalarının dosyalanması.
  • Yıllık faaliyet raporunun yıl sonunda genel kurula sunulması

İş Süreci Yönetimi ve iş yapış şekilleri

home1

Ön Görüşme ve Keşif

Süreç Yönetimi hizmetleri kapsamında sunulan çözümler
home2

Teklif ve Anlaşma

Süreç Yönetimi hizmetleri kapsamında sunulan çözümler
home3

İyileştirme ve Gelişim

Süreç Yönetimi hizmetleri kapsamında sunulan çözümler
home4

Verimlilik ve Birikim

Süreç Yönetimi hizmetleri kapsamında sunulan çözümler
Görüşme Talep Formu